Нересницька громада
Закарпатська область, Тячівський район

Додаток до рішення №156 від 12.02.2021р. ПОЛОЖЕННЯ Про службу у справах дітей Нересницької сільської ради Тячівського району Закарпатської області

Дата: 31.03.2021 11:05
Кількість переглядів: 495

                                                      Затверджено:

                                                                                    рішенням сесії Нересницької 

                                                                                   сільської ради VIII скликання

                                                                                  №156 від_12.02.2021р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про службу у справах дітей Нересницької сільської ради Тячівського району Закарпатської області

 

Загальні положення 1.

1.1.Служба у справах дітей Нересницької сільської ради (далі- служба ) є структурним підрозділом та виконавчим  органом Нересницької сільської ради.

1.2.  Структура та загальна чисельність працівників Служби затверджують рішенням сесії Нересницької сільської ради за поданням сільського голови.

1.3.  Служба підконтрольна підзвітна та підпорядковується Нересницькій сільській раді,сільському голові та виконавчому комітету сільської ради.

1.4.  Положення про службу затверджується  сесією Нересницої сільської ради.

1.5.  Працівники служби  призначаються  на посаду та звільняються з посад розпорядженням сільського голови згідно з чинним законодавством.

1.6.  При здійсненні  своїх повноважень служба взаємодіє з органами державної влади, місцевого  самоврядування, іншими структурними підрозділами та спеціалістами Нересницької сільської ради старостами.

1.7.  Повне найменування  Служби «Служба у справах дітей Нересницької сільської ради Тячівського району Закарпатської області»

1.8.  Юридична адреса служби: індекс 90540 Закарпатська область, Тячівський район,с.Нересниця,вул.Грушевського,25.

1.9.  Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про органи служб у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про запобігання корупції» та іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України постановами і розпорядженням  Кабінету Міністрів України, наказами  відповідно Міністерства України, наказами служби у справах  дітей Закарпатської  облдержадміністрації, іншими нормативними актами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, рішеннями сільської ради та виконкому, розпорядженнями  сільського голови Нересницької сільської ради та положенням.

 

2.Основні завдання та функції служби

 

2.1.  Основними завданнями служби є:

2.1.1. Забезпечення реалізації на території Нересницької  об’єднаної територіальної громади державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.1.2.Координація діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності, розташованих  на території Нересницької  ОТГ,у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи  спрямованої на запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

2.1.3.Розроблення і здійснення самостійно або разом з підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадськими  організаціями заходів, спрямованих на поліпшення становища і соціального  захисту дітей, забезпечення прав, свобод і законних інтересів  дітей, запобігання  дитячій бездоглядності, усунення причин, що породжують ці явища також  здійснення контролю за виконанням цих заходів.

2.2.Служба відповідно до покладених  на неї завдань виконує наступні функції:

2.2.1.Організовує і здійснює разом з іншими структурними підрозділами сільської рад, старостами, депутатами ради, працівниками поліції, навчальними закладами, охорони здоровя  розташованими на території  обєднаної  територіальної громади, заходи спрямовані на поліпшення становища дітей, запобігання  дитячій бездоглядності, вчиненню  дітьми правопорушень.

2.2.2.Надає підприємствам, організаціям, установам незалежно від форм власності, громадським  організаціям, громадам у межах своєї компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту дітей та профілактики  правопорушень серед них.

2.2.3.Подає пропозиції до обласних, районних та місцевих програм  і планів, заходів щодо соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

2.2.4.Забезпечує у мережах своєї компетенції контроль за виконання законодавства щодо соціального захисту дітей, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2.2.5.Розробляє і забезпечує здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, виявлення та усунення причин  і умов, які сприяють вчиненню дітьми правопорушень, запобігання дитячої  бездоглядності та безпритульності на території Нересницької ОТГ.

2.2.6.Аналізує стан справ у сфері соціального захисту дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень та подає відповідним органам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності пропозиції щодо удосконалення  роботи з дітьми.

2.2.7.Залучає до реалізації програм з питань соціального захисту дітей, боротьби з правопорушенням  культурно-освітні, фізкультурно-спортивні товариства, дитячі, молодіжні та інші громадські організації.

2.2.8.В установленому  законом порядку розглядає питання  про доцільність відрахування  неповнолітніх студентів, які не досягли 18-річного віку, з вищих навчальних закладів і надає відповідне погодження чи заперечення.

2.2.9.Розглядає звернення власника підприємства, установи або організації або уповноваженого ним органу та надає письмовий дозвіл або заперечення щодо  звільнення працівника молодше 18 років.

2.2.10.Формує, відповідно до повноважень визначених чинним законодавством, електронний банк даних ЄІАС «Діти».

2.2.11.Здійснює облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей залишених без батьківського піклування  та  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

2.2.12.Готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна.

2.2.13.Вивчає умови проживання потенційного опікуна, піклувальника, патронатних вихователів, наставників, за результатами якого складає акт за встановленою формою.

2.2.14. Проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях  опікунів, піклувальників  не рідше ніж один раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки, піклування.

2.2.15.Здійснює контроль за організацією виховної роботи, захистом прав, свобод та інтересів дітей у навчальних закладах  усіх форм власності, розташованих на території Нересницької сільської ради.

2.2.16.Здійснює контроль за умовами утримання, виховання, захистом прав та інтересів  дітей в сімях  опікунів, піклувальників, сімях  патронатних вихователів та над якими встановлено наставництво.

2.2.17.Бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою влаштування їх до сімейних форм виховання.

2.2.18. Сприяє ,в порядку визначеному законодавством, постановці на внутрішньо переміщених осіб малолітніх, неповнолітніх дітей, які переміщуються без супроводу батьків та призначенню їм адресної допомоги.

2.2.19. Реєструє в органах РАЦСу народження підкинутої, знайденої дитини або покинутої в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоровя.

2.2.20. Збирає матеріали та готує проекти рішень виконавчого комітету сільської ради та здійснює ведення справ щодо:

-надання та скасування статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої  батьківського піклування, дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

-встановлення  та припинення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;

-призначення опікуна,  піклувальника над  дітьми-сиротами та дітьми, позбавлених  батьківського піклування  та звільнення від повноваження  опікунів, піклувальників;

-встановлення та припинення опіки над житлом та майном дитини-сироти або дитини, позбавленої  батьківського піклування;

-влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до державних  дитячих закладів;

-надання дозволу на здійснення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина діти;

-розвязання  спору, що   виник  між батьками, щодо визначення імені, прізвища, по батькові  дитини;

-розвязання спору, що виник між батьками, щодо визначення проживання дитини, участі у вихованні дитини;

-відібрання дітей у батьків, якщо  їх життю або здоровю загрожує небезпека;

-влаштування та вибуття дитини з сімї  патронатного вихователя.

2.2.21.Приймає рішення про тимчасове влаштування дітей, залишених без батьківського піклування та

готує висновок  про доцільність/недоцільність  повернення таких  дітей батькам, або  особам які їх замінюють.

2.2.22.Готує клопотання про поміщення  дітей, які опинились у складних життєвих обставинах , до  центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, патронатних сімей, а також  висновки про повернення таких дітей батькам, або особам, які їх замінюють.

2.2.23.Збирає матеріали щодо позбавлення батьківських прав, відібрання дітей у батьків з дотриманням  вимог діючого законодавства України та забезпечує їх надання до суду.

Готує висновки органу опіки та піклування  про доцільність позбавлення батьків батьківських прав, відібрання дітей, поновлення батьків у батьківських правах,  визначення місця проживання  дітей, участі у вихованні дітей батьків, інших родичів та з інших питань щодо соціального  і правового захисту дітей.

2.2.24.Здійснює організаційне забезпечення діяльності Комісії  з питань прав дитини при сільській раді та Координаційної ради у справах дітей при сільській раді.

2.2.25.Забезпечує розгляд в установленому порядку заяв, звернень і скарг громадян.

2.2.26.Готує та подає в установленому порядку  службі у справах  дітей обласної  державної адміністрації  статистичну звітність.

2.2.27.Готує проекти  рішень сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень  сільського голови  з питань, що входять до компетенції служби.

2.2.28.Забезпечує інформаційно-роз’яснювальну роботу в межах своєї компетенції через засоби масової інформації.

2.2.29.Організовує роботу повязану із захистом персональних  даних баз служби у справах дітей при їх обробці відповідно  до Закону України «Про захист персональних даних».

2.2.30.Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

2.2.31.Забепечує в межах своєї компетенції своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію  та надання відповідей  у визначені строки на такі питання в порядку, визначеному  Законом України «Про доступ до публічної  інформації».

 

3.Права служби

 

Служба має право:

3.1.Приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення ,які є обовязкові для виконання підприємствами, установами та організаціями  усіх форм власності, посадовими особами сільської ради, старостами, громадянами.

3.2.Отримувати повідомлення від підприємств, установ  та організацій усіх форм власності, посадових осіб сільських рад, старост, про заходи, вжиті на виконання нею рішень.

3.3.Отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів сільської ради, навчальних закладів, підприємств, організацій і установ незалежно від форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належить до її компетенції, а від місцевих органів державної статистично-безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладення покладених на неї завдань.

3.4.Звертатися до відповідних структурних підрозділів селищної ради, підприємств установ організацій усіх форм власності  у разі порушення прав та інтересів дітей, а також  з питань  працевлаштування, надання їм іншої допомоги.

3.5.Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень.

3.6.Проводити роботу з влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування відповідно до повноважень визначених законодавством, до сімейних форм виховання.

3.7.Вести особові справи дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування дітей які опинились у складних життєвих обставинах.

3.8.Перевіряти стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах за місцем проживання, а також у разі необхідності-умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

3.9.Брати участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисту їх прав та інтересів, представляти права дітей у суді, у їх відносинах з підприємствами , установами та організаціями усіх форм власності.

3.10.Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав  дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до  усунення таких причин.

3.11.Порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності згідно із законом  фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів  дітей, накладання дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі не виконання  ними рішень,  прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах дітей.

3.12.Запрошувати на бесіду до служби, які перебувають на обліку, скоїли правопорушення чи потребують соціального або правового захисту.

3.13.Відповідно до повноважень, визначених  чинним законодавством, брати участь у проведенні роботи  щодо провадження діяльності та влаштування  дітей.

3.14.Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів  чи піклувальників.

3.15.Відвідувати за місцем проживання дітей, які опинились у складних життєвих обставинах  і перебувають на обліку у службі дітей, які влаштовані в сім’ї опікунів,  піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, сім’ї патронатних вихователів, над якими встановлено наставництво або щодо яких є інформація щодо порушення їх прав.

3.16.Розробляти і реалізувати власні  та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення  захисту прав, свобод  і законних інтересів дітей.

3.17.Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими, жіночими, дитячими та іншими обєднаннями громадян і благодійними організаціями.

3.18.За дорученням органу опіки та піклування в установленому законом порядку перевіряти цільове витрачання аліментів.

3.19.За рішенням суду відкривати  особистий рахунок  у відділенні Державного ощадного банку України на дитину, для перерахування аліментів від особи, позбавленої батьківських прав у  разі відсутності у дитини законного представника.

3.20.Скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, віднесених до їх компетенції.

3.21.Служба під час виконання  покладених на неї завдань взаємодіє з відповідними структурними підрозділами обласної, районної державних адміністрацій, обласної, районної та сільських рад, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

                                               4.Структура і організація роботи служби

4.1.Статус служби визначається рішенням сесії сільської ради нового скликання «Про структуру, загальну чисельність виконавчих органів сільської ради, витрати на їх утримання».

4.2.Служба утримується за рахунок коштів сільського бюджету.

4.3.Діяльність служби у справах дітей здійснюється на основі щомісячних планів роботи, затверджених заступником голови з питань діяльності  виконавчих органів ради.

4.4.Службу очолює начальник, який відповідно до вимог статей 5, 10 Закону України «та частини 3 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» призначається  розпорядженням  сільського голови на конкурсній основі, передбаченою законодавством України.

4.5.На посаду начальника служби призначається особа, яка має повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем  бакалавра, спеціаліста, магістра.

4.6.Посадові  особи служби відповідно до вимог статей 5, 10, «Про службу  в органах місцевого самоврядування»

призначаються  на посади розпорядженням сільського голови на конкурсній основі чи за іншою процедурою,  передбаченою законодавством України. Кваліфікаційні вимоги до посадових осіб служби визначаються їх посадовими  інструкціями.

4.7.Начальник служби та інші особи служби звільняються  згідно загальних  підстав, передбачених  Кодексом законів  про працю України.  Служба в органах місцевого  самоврядування припиняється  також на підставі і в порядку, визначеному Законом України  «Про місцеве самоврядування  в Україні», статтею 20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування ».

4.8.Начальник служби:

4.8.1.Здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну  відповідальність  за виконання покладених на нього завдань.

4.8.2.Планує  роботу служби і забезпечує  виконання  перспективних і поточних планів роботи.

4.8.3.Визначає завдання і розподіляє  обов’язки між працівниками служби. Аналізує результати роботи. Вживає заходи щодо підвищення ефективності  діяльності служби, забезпечує підвищення ділової кваліфікації  працівників служби. Контролює стан трудової та виконавчої  дисципліни в службі.

4.8.4. Видає у межах своєї компетенції  накази, організовує  і контролює їх виконання.

4.8.5. Розпоряджається коштами у межах  затвердженого кошторису на утримання служби.

5.Відповідальність

 

5.1.Всюповноту відповідальності за належне виконання покладених цим Положенням на службу завдань і функцій несе начальник служби.

5.2.Відповідальність працівників служби встановлюється посадовими інструкціями.

5.3.Відповідальність працівників служби  настає у разі невиконання  або неналежного виконання  обовязків , за кріплених за ними  посадовими інструкціями.

5.4.Притягнення до відповідальності здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6. Зміни та доповнення до Положення

6.1.Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням сесії Нересницької сільської ради.

6.2.Внесення змін та доповнень до Положення оформлюється  шляхом викладення  або в новій редакції, прошивається, пронумеровуються згідно чинного законодавства.

6.3.Зміни до Положення підлягають державній реєстрації згідно чинного законодавства.

6.4.Рішення Нересницької сільської ради, що подається  для державної реєстрації  змін до відомостей про  юридичну особу, що містяться  в Єдиному державному реєстрі, викладається  у письмовій формі,  прошиваються, пронумеровуються згідно чинного законодавства.

 

 

Секретар ради                                                                                                         Русин М.П.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано