Нересницька громада
Закарпатська область, Тячівський район

Оголошення! Конкурсний відбір на заміщення посади директора Вишиватської гімназії Нересницької сільської ради буде проводитись у три етапи:

Дата: 28.05.2021 11:19
Кількість переглядів: 2286

Фото без опису

Конкурсний відбір на заміщення посади директора Вишиватської гімназії Нересницької сільської ради буде проводитись у три етапи:

 

1 – етап:

 • Тестування – (20 тестових питань),
 • Проходить письмово – 20 хв.
 • Максимальна кількість балів – 20.

 

2 – етап:

 • Ситуаційні завдання,
 • Проходить письмово – 15 хв.
 • Максимальна кількість балів – 2

 

3 – етап: 

 • Презентація перспективного плану розвитку закладу – 10 хв.
 • Максимальна кількість балів - 6

                

Зразок ситуаційного завдання конкурсу на посаду директора Вишиватської гімназії Нересницької сільської ради.

 

 • У педагогічному колективі є вчитель, який абсолютно не реагував на ваші зауваження показує своє погане ставлення до вас та відверто каже, що ви для нього не авторитет. Ваші дії в даній ситуації.

 

Перелік примірних тестових питань для проведення конкурсного відбору на заміщення посади директора Вишоватської гімназії Нересницької сільської ради.

 

 1. Що входить до системи освіти?
 2. Що належить до невід'ємних складників системи освіти?
 3. Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти?
 4. Хто належить до органів управління у сфері освіти?
 5. Відповідно до Закону України «Про освіту», хто зобов’язаний забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти під час ліквідації закладу освіти?
 6. Для чого потрібно відповідно до Закону України «Про освіту»  забезпечувати на веб-сайтах закладів освіти (у разі їх відсутності - на веб-сайтах засновників) відкритий доступ до інформації та документів закладу освіти?
 7. Які органи влади планують та забезпечують розвиток мережі закладів
 8. початкової та базової середньої освіти?
 9. Які функції виконує Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО)?
 10. Що належить до обов'язкових складових Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО)?
 11. Збір первинної статистичної інформації у сфері освіти та її оброблення здійснює?
 12.      Згідно із Законом України «Про освіту», основою для розроблення освітньої програми є?
 13. Яку автономію держава гарантує закладам освіти?
 14. Якими документами визначається обсяг автономії закладів освіти?
 15. Які заклади освіти можуть визначати релігійну спрямованість своєї  освітньої діяльності?
 16. Відповідно до Конституції України, яка освіта в Україні є обов'язковою?
 17. Згідно із Законом України «Про освіту» стандарти освіти оприлюднюються на веб-сайтах не пізніше?
 18. Якими є вимоги до опорного закладу освіти?
 19. Які рівні повної загальної середньої освіти особа має право здобувати в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до її місця проживання?
 20.      У скільки етапів відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998  планується проведення  реформування загальної середньої освіти в Україні. Назвіть ці етапи.
 21.       Відповідно до законодавства, хто може здійснювати управління закладом освіти?
 22. За якої умови юридична особа має статус закладу освіти?
 23. У якому статусі може діяти заклад освіти як суб'єкт господарювання?
 24. До яких документів заклад освіти зобов'язаний забезпечити відкритий   
 25. доступ на своєму веб-сайті (у разі його відсутності - на веб-сайті свого       засновника)?
 26. Що містить освітня програма?
 27. Які плакати, стенди, листівки, або інші об'єкти забороняється зберігати, розмішувати, розповсюджувати у закладах освіти?
 28. Хто може бути засновником закладу освіти?
 29. Кому засновник або уповноважений ним орган (особа) може   делегувати окремі свої повноваження?
 30. Що належить до обов'язків засновника закладу освіти?
 31. Хто затверджує статут закладу освіти?
 32. Що належить до обов’язків засновника закладу освіти?
 33. Хто укладає строковий трудовий договір (контракт) з обраним (призначеним) керівником закладу освіти?
 34. Хто здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю  закладу освіти?
 35. Якими документами визначаються повноваження (права і обов'язки)  та відповідальність керівника закладу освіти?
 36. Хто здійснює управління закладом освіти?
 37. Хто представляє заклад освіти у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними       особами?
 38. У законі України «Про освіту» вводиться поняття формальної,  неформальної та інформаційної освіти. Що таке інформаційна освіта?
 39. Хто несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти?
 40. Хто здійснює контроль за виконанням освітніх програм?
 41. Хто забезпечує організацію освітнього процесу в закладі освіти?
 42. Що належить до прав наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?
 43. Хто не може входити до складу наглядової (піклувальної) ради        закладу освіти?
 44. Головна умова втілення педагогіки партнерства у життя?
 45. Які органи самоврядування можуть діяти в закладі освіти?
 46. Який орган є вищим колегіальним органом громадського              самоврядування закладу освіти?
 47. За чиєю ініціативою створюються органи громадського        самоврядування в закладі освіти?
 48. Хто є учасниками освітнього процессу?
 49. Дитиноцентризм – це являється як?
 50.      Скільки рівнів відповідно до Закону України «Про освіту» має повна загальна середня освіта, назвіть їх.
 51.       Відповідно до Закону України «Про освіту» заклади освіти можуть використовувати?
 52.       Відповідно до Закону України «Про освіту» наскрізні освітні програми – це програми, які?
 53.      Що таке  автономія закладу освіти (відповідно до Закону України «Про освіту»)?
 54. У якому документі закріплені вимоги до компетентностей              працівників, що слугують основою для формування професійних              кваліфікацій?
 55. Хто має обов'язок захищати здобувачів освіти під час освітнього    процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства?
 56. Кому держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками?
 57. На яку посадову особу Кабінетом Міністрів України покладається виконання завдань щодо захисту прав у сфері освіти?
 58. З якою метою утворюються інклюзивно-ресурні центри?
 59. Що є підставою для утворення інклюзивного класу в закладі освіти?
 60. Які особи визнаються особами з особливими освітніми потребами?
 61. Яким шляхом держава здійснює фінансування освіти осіб з особливими освітніми потребами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?
 62. У який спосіб забезпечується доступність інформації, відтвореної в документі про освіту, для особи з порушенням зору?
 63. Кому належить право брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану?
 64. Базовий навчальний план має такі складники?
 65. Які документи можуть складатися в закладі освіти для забезпечення реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти?
 66. Хто здійснює соціально-педагогічний патронаж у системі освіти?
 67. Що передбачає "розумне пристосування"?
 68. У Законі України «Про освіту» наведено перелік з 11 компетентностей  і 12 наскрізних вмінь. Що з переліку є наскрізним вмінням?
 69. Якими є типові ознаки булінгу (цькування)?
 70. Хто здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти?
 71. Що має зробити педагогічний працівник, який став свідком булінгу (цькування) здобувача освіти?
 72. Що визначає стандарт освіти?
 73. На основі якого документа розробляється освітня програма?
 74. Корекційно- розвиткові заняття для учнів з особливими освітніми потребами, що навчаються в інклюзивних класах, можуть проводити?
 75. Яка мова є мовою освітнього процесу в закладах освіти?
 76. Який вид освіти передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов'язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям?
 77. Які форми здобуття освіти є індивідуальними?
 78. У Законі України «Про освіту» вводиться поняття формальної, неформальної та інформальної освіти. Що таке інформальна освіта?
 79. Яким документом визначено вимоги до організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти?
 80. Хто організовує освітній процес на сімейній (домашній) формі здобуття освіти?
 81. Відповідно до Закону України «Про освіту» інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через?
 82. Заклад освіти як суб’єкт господарювання не може діяти в одному з таких статусів?
 83. У який спосіб здійснюється організація навчання здобувачів освіти за мережевою формою здобуття освіти?
 84. Яка освіта вважається спеціалізованою?
 85. Яке спрямування профільної середньої освіти передбачає поглиблене вивчення здобувачами освіти окремих предметів з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти?
 86. Які компетентності здобувачів загальної середньої освіти належать до ключових?
 87. Рішення про використання закладом освіти освітньої програми, розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої програми, приймаються?
 88. Що належить до результатів навчання здобувачів освіти?
 89. З якого віку, як правило, здобувається початкова освіта?
 90. Що належить до обов'язків здобувачів освіти?
 91. Які категорії дітей забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням у державних і комунальних закладах освіти?
 92. Що належить до обов'язків батьків здобувачів освіти?
 93. Що включає академічна свобода педагогічного працівника?
 94. Державні та комунальні заклади освіти реалізують освітні програми за кошти?
 95. За ініціативною кого створюються органи громадського самоврядування закладу освіти  відповідно до Закону України «Про освіту»?
 96. Відповідно до Закону України «Про освіту» державно-громадське управління у сфері освіти це?
 97. Відповідно до Закону України «Про освіту» органами громадського самоврядування у сфері освіти є ?
 98. Що включає в себе робочий час педагогічного працівника?
 99. Що передбачає професійний розвиток педагогічних працівників?
 100. Хто обирає вид, форму та суб'єкта підвищення кваліфікації?
 101. У який спосіб педагогічна (вчена) рада закладу освіти забезпечує організацію підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників?
 102. Хто в закладі освіти розподіляє кошти на підвищення кваліфікації педагогічних працівників?
 103. За якої умови результати підвищення кваліфікації в закладі освіти не потребують окремого визнання і підтвердження?
 104. За якими напрямами відбувається оцінювання внутрішньої системи якості освітньої діяльності та якості освіти закладу?
 105. У якій формі проводиться Державна підсумкова атестація здобувачів освіти згідно з Державним стандартом початкової освіти?
 106. Відповідно до  Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998, центральне місце в системі освіти належить?
 107. Хто визнає результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника у суб'єктів освітньої діяльності, які не мають ліцензії на підвищення кваліфікації (акредитованої освітньої програми)?
 108. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування здобуття повної загальної середньої освіти?
 109. За рахунок яких коштів не можуть фінансуватися суб'єкти освітньої діяльності?
 110. Згідно з Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998, виховний процес має орієнтуватися на гідність, чесність, справедливість, турботу, повагу до життя, повагу особистості до себе та інших людей, які відносяться до?
 111. Який з чотирьох принципів, наведених нижче, не є принципом педагогіки партнерства, згідно з Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998?
 112. Хто має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України?
 113. Які існують методи збору інформації?
 114.  Що лежить в основі формули, згідно з якою визначається порядок розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами?
 115. Ким затверджуються схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти?
 116. Де можуть розміщувати тимчасово вільні кошти державні та комунальні заклади освіти?
 117. За кошти якого бюджету забезпечуються підвезенням до закладу освіти й у зворотному напрямку здобувачі загальної середньої освіти, які проживають у сільській місцевості і потребують підвезення?
 118. За рахунок яких джерел може здійснюватися оплата праці педагогічних працівників?
 119. Види моніторингів?
 120. На скільки підвищується посадовий оклад педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорії?
 121. Якою є щомісячна надбавка педагогічним працівникам за вислугу років понад 10 років?
 122. Яким є розмір щомісячної доплати педагогічному працівнику, який пройшов сертифікацію?
 123. У якому розмірі держава забезпечує виплату щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов'язків?
 124. Який розмір заробітку зберігається за педагогічним працівником у разі захворювання, яке тимчасово унеможливлює виконання ним посадових обов'язків?
 125. В якому розмірі держава забезпечує виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки?
 126. Що означає "якість освіти"?
 127. Немає групи наказів?
 128. Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти?
 129. Що означає "якість освітньої діяльності"?
 130. Що може включати система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти)?
 131. Що належить до системи зовнішнього забезпечення якості освіти?
 132. За чиїм запитом здійснюється громадська акредитація закладу освіти?
 133. Хто має право ініціювати проведення інституційного аудиту у позаплановому порядку?
 134. Хто проводить внутрішній моніторинг якості освіти?
 135. Яка періодичність проходження атестації педагогічним працівником?
 136. У якому випадку зараховується проходження атестації педагогічним працівником (без проведення самої процедури атестації)?
 137. Що вважається порушенням академічної доброчесності?
 138. Хто здійснює державний нагляд (контроль) у сфері освіти?
 139. Хто акредитує громадські фахові об'єднання та інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти (крім закладів вищої освіти)?
 140. Що належить до прав суб'єктів громадського нагляду (контролю)?
 141. У Законі України «Про освіту» наведено поняття «академічна доброчесність» і подано види її порушень. Що не згадується в переліку порушень?
 142. Що належить до системи загальної середньої освіти?
 143. Які  Ви знаєте види автономії  закладу освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?
 144. Ким затверджується статут закладу загальної середньої освіти відповідно до  Закону України «Про загальну середню освіту»?
 145. На яких рівнях здобувається повна загальна середня освіта?
 146. Якою є тривалість здобуття профільної середньої освіти?
 147. Що таке "цикл освітнього процесу"?
 148. Нова українська школа  відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998 працює на засадах?
 149. Яка роль учителя в Новій українській школі відповідно до  Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998?
 150. Які роки навчання охоплює адаптаційний період базової середньої освіти?
 151. В якому циклі базової середньої освіти організовується базове предметне навчання?
 152. Як заклади освіти можуть забезпечувати здобуття повної загальної середньої освіти?
 153. Який структурний підрозділ закладу загальної середньої освіти забезпечує проживання та утримання учнів?
 154. За якими закладами загальної середньої освіти не закріплюється територія обслуговування?
 155. Які заклади загальної середньої освіти забезпечують здобуття освіти особою, яка перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я?
 156. Який тип закладу забезпечує здобуття загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку?
 157. Що належить до установчих документів закладу загальної середньої освіти?
 158. В яких містах можуть діяти комунальні ліцеї?
 159. За якої умови допускаються реорганізація та ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості?
 160. Які внутрішні структурні підрозділи можуть функціонувати у складі закладів загальної середньої освіти?
 161. В яких випадках підлягає переоформленню ліцензія закладу загальної середньої освіти?
 162. Якими є форми державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти?
 163. З якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу загальної середньої освіти?
 164. Скільки років є чинним сертифікат, що засвідчує успішні результати громадської акредитації закладу загальної середньої освіти?
 165. Які умови в закладі загальної середньої освіти свідчать про створення безпечного освітнього середовища?
 166. Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти?
 167. Хто зобов'язаний забезпечити учням можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти?
 168. Хто схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти і річний план роботи?
 169. Головна умова  втілення педагогіки партнерства у життя:
 170. За якої умови підвезення учнів і педагогічних працівників до закладу загальної середньої освіти та у зворотному напрямку може здійснюватися не шкільними автобусами, а іншим транспортом?
 171. Що може бути підставою для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти?
 172. На який строк укладається трудовий договір з особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше?
 173. Хто затверджує посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти?
 174. У Законі України «Про освіту» наведено поняття «академічна доброчесність» і подано види її порушень. Що не згадується в переліку порушень?
 175. Яка особа не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти?
 176. Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти?
 177. Хто визначає посадові обов'язки працівників закладу загальної середньої освіти?
 178. На кого покладається відповідальність за організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти?
 179. За якої умови засідання педагогічної ради закладу загальної середньої освіти є правомочним?
 180. Що належить до повноважень загальних зборів трудового колективу?
 181. З якою періодичністю скликаються загальні збори трудового колективу закладу загальної середньої освіти?
 182. Що належить до прав органів учнівського самоврядування?
 183. Якими є вимоги до осіб, які приймаються на посади педагогічних працівників?
 184. Дитиноцентризм – це розуміється як?
 185. Що належить до обов'язків педагогічних працівників?
 186. Яких принципів зобов'язані дотримуватися педагогічні працівники у відносинах з учнями та їх батьками?
 187. Що вимагається від особи, яка не має досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника?
 188. Які заходи може передбачати педагогічна інтернатура?
 189. У який спосіб керівник закладу загальної середньої освіти мотивує педагогічних працівників до виконання обов'язків педагога-наставника?
 190. Якими є наслідки для педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності?
 191. Якою є норма педагогічного навантаження вчителя на одну тарифну ставку?
 192. Яким є розмір доплати педагогічному працівнику за проведення позакласної роботи з учнями?
 193. У Законі України «Про освіту» наведено перелік з 11 компетентностей і 12 наскрізних вмінь. Що з переліку є наскрізним вмінням?
 194. Яким є розмір педагогічного навантаження асистента вчителя в закладі загальної середньої освіти?
 195. Хто затверджує розподіл педагогічного навантаження в закладі загальної середньої освіти?
 196. За яких умов допускається перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року?
 197. Хто може бути асистентом учня?
 198. На що спрямовується не менше 10 відсотків загальної кількості годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника, що оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?
 199. Корекційно-розвиткові заняття для учнів з особливими освітніми потребами, що навчаються в інклюзивних класах, можуть проводити?
 200. Що відбувається за результатами атестації педагогічного працівника?
 201. Якою є мінімальна тривалість навчального року?
 202. Хто визначає структуру і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними?
 203. Якою є мінімальна тривалість безперервної навчальної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти для 2 - 4 років навчання?
 204. Якою є мінімальна тривалість канікул у закладах загальної середньої освіти протягом навчального року?
 205. Хто визначає режим роботи закладу загальної середньої освіти?
 206. З якою періодичністю переглядаються державні стандарти загальної середньої освіти?
 207. Хто приймає рішення про використання закладом загальної середньої освіти освітньої програми?
 208. Хто затверджує освітню програму, розроблену не на основі типової освітньої програми?
 209. Яким документом визначається перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), що вивчаються державною мовою і мовою національної меншини?
 210. Яким документом визначається перелік обов'язкових і вибіркових навчальних предметів (інтегрованих курсів), кількість навчальних годин на тиждень для конкретного закладу освіти?
 211. Що визначає модельна навчальна програма?
 212. Відповідно до Закону України «Про освіту», стандарт освіти визначає?
 213. Яким документом визначено вимоги до організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти?
 214. Що є підставою для залучення до реалізації освітньої програми міжшкільного ресурсного центру?
 215. Безпосередньо в закладі освіти громадський нагляд (контроль) може проводитися з дозволу?
 216. Відповідно до Закону України «Про освіту», стандарт освіти визначає?
 217. Відповідно до Закону України «Про освіту» стандарти освіти розробляються у відповідності до?
 218. Суб’єктами громадського нагляду (контролю) є?
 219. На підставі яких документів реалізується індивідуальна освітня траєкторія учня?
 220. За якими формами може здобуватися повна загальна середня освіта?
 221. В якому випадку складається індивідуальний навчальний план учня, який здобуває освіту за сімейною (домашньою) формою?
 222. В який спосіб здійснюється визнання результатів навчання, що були здобуті учнем шляхом неформальної або інформальної освіти?
 223. Якими є основні види оцінювання результатів навчання учнів?
 224. За якої умови заклад загальної середньої освіти може запровадити власну шкалу оцінювання результатів навчання учнів?
 225. В якому випадку оцінювання результатів навчання учня може проводитися достроково?
 226. Рішення про використання закладом освіти освітньої програми, розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої програми, приймається?
 227. В який період учень, який не має результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації, може пройти таке оцінювання та/або атестацію?
 228. Який документ видається учневі щороку при переведенні його на наступний рік навчання?
 229. Для чого здійснюється державна підсумкова атестація?
 230. З яких предметів обов'язково складається державна підсумкова атестація?
 231. В якій формі проходять державну підсумкову атестацію учні, які завершують здобуття профільної середньої освіти?
 232. За якої умови заклади освіти можуть видавати документи про загальну середню освіту?
 233. Хто виготовляє свідоцтва про початкову, базову середню та повну загальну середню освіту (їх бланки)?
 234. За чиїм рішенням здійснюється залучення інших осіб, які є не педагогічними працівниками, до участі в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти (для проведення навчальних занять, семінарів тощо)?
 235. За яких умов учні мають право на отримання додаткових індивідуальних або групових консультацій, занять?
 236. Які діти обов'язково зараховуються до комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти?
 237. Що забороняється здійснювати при зарахуванні дітей до закладу освіти для здобуття початкової освіти?
 238. В якому випадку може не проводитися конкурс при зарахуванні дітей для здобуття профільної середньої освіти до державних, комунальних і корпоративних закладів освіти?
 239. Якою є мінімальна наповнюваність класу державного, комунального закладу загальної середньої освіти?
 240. Якою може бути максимальна кількість учнів, які здобувають початкову освіту, у класі державного, комунального закладу освіти?
 241. За якими напрямами відбувається оцінювання внутрішньої системи якості освітньої діяльності та якості освіти закладу?
 242. Якою є гранична наповнюваність класів-комплектів у початковій школі?
 243. Які вимоги встановлено для поділу класу на групи (в державному, комунальному закладі загальної середньої освіти)?
 244. Хто розподіляє учнів між класами (групами)?
 245. Як може бути забезпечено здобуття освіти учнями, якщо їх кількість не дозволяє утворити клас?
 246. Відповідно до Закону України «Про освіту» освітні програми розробляються?
 247. За якої умови в закладі загальної середньої освіти створюється спеціальний клас?
 248. Що є підставою для утворення групи подовженого дня в закладі загальної середньої освіти?
 249. За рахунок яких коштів здійснюється оплата праці вихователів груп подовженого дня в комунальних закладах освіти?
 250. За якої умови дозволяється залучати учнів, які не досягли повноліття, до участі у заходах, організованих громадськими об'єднаннями?
 251. За якої умови батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей?
 252. Якими документами визначаються види та форми заохочення та відзначення учнів у закладі загальної середньої освіти?
 253. Хто приймає рішення про заохочення (відзначення) учня?
 254. На що спрямовується виховний процес у закладі загальної середньої освіти?
 255. Яке право гарантується особам, які належать до корінних народів або національних меншин України, під час здобуття повної загальної середньої освіти?
 256. На підставі чого визначається потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі розвитку, індивідуальному навчальному плані?
 257. Що визначає індивідуальна програма розвитку?
 258. Ким розглядається питання спроможності закладу освіти забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії учня?
 259. Відповідно до Конституції України, хто має право на освіту в Україні?
 260. Відповідно до Закону України «Про освіту» для осіб з особливими освітніми потребами освітні програми можуть мати?
 261. Яка з компетентностей не належить до ключових компетентностей, згідно з Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87?
 262. Назвіть повний перелік ключових компетентностей, визначених у Державному стандарті початкової освіти,  затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87?
 263. Чи передбачено можливість інтеграції різних освітніх галузей у Державному стандарті початкової освіти?
 264. Чи є інваріантний складник Базового навчального плану обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти?
 265. Ким розподіляється варіативний складник базового навчального плану?
 266. Яке з наведених нижче тверджень є правильним?

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано