Нересницька громада
Закарпатська область, Тячівський район

Перелік питань для кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Нересницькій сільській раді

Дата: 01.02.2022 08:07
Кількість переглядів: 471

Перелік питань для кандидатів на

заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

у Нересницькій сільській раді

Кількість екзаменаційних білетів становить – 15.

В одному білеті є 5 запитань.

Максимальний бал 0-2.

Прохідний бал не менше - 6

 

- відділ бухгалтерського обліку та звітності:

 

 1. Основні розділи Конституції України. Державні символи України.
 2. Обмеження, пов’язані з прийняттям та проходженням служби в органах

     місцевого самоврядування.

 1. Визначення     термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне

     правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний

     конфлікт інтересів

 1. Поняття та система місцевого самоврядування?
 2. Що таке балансова вартість основних засобів.
 3. Форма правління в Україні.
 4. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.
 5. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання

     корупції»

 1. Форми та органи самоорганізації населення
 2. Дебіторська заборгованість, види.

11. Об’єкти права власності українського народу.

 1.  Право на службу в органах місцевого самоврядування. 
 2. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави   

      або місцевого самоврядування.

 1. Законодавство про місцеве самоврядування
 2. Терміни реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування.
 3.  Найважливіші функції держави.
 4. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи та

      види посад.

 1. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.
 2. Загальна та виключна компетенція сільських, селищних, міських рад.
 3. Обов'язкові реквізити податкової накладної.
 4.  Обов’язки громадянина України.
 5. Класифікація посад та рангів в органах місцевого самоврядування.
 6. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого

      становища  та одержання подарунків.

 1. Повноваження виконавчих органів сільських. селищних, міських рад у сфері     

      соціально- економічного і культурного розвитку, планування та обліку».

25. Що означає Кредитове сальдо по рахунку 66?

26. Право громадянина України на вибори.

27. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.

28. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

 

29. Повноваження виконавчих органів сільських. селищних, міських рад у

      галузі бюджету , фінансів і цін..

30. Призначення активних рахунків на підприємстві.

31. Система судів в Україні.

32. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.

33. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та

      органами місцевого самоврядування.

34. Повноваження виконавчих органів сільських. селищних, міських рад щодо

      управління комунальною власністю

35. Граничні норми добових витрат.

36. Основні риси Української держави за Конституцією України.

37. Оплата праці службовців органів місцевого самоврядування.

38. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

39. Повноваження виконавчих органів сільських. селищних, міських рад в   

      галузі  житлово- комунального господарства, побутового, торгівельного

      обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку.

40. Нарахування та виплата лікарняних працівникам бюджетних установ.

41. Конституційне право на працю.

42. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування.

43. Антикорупційна експертиза

44. Повноваження виконавчих органів сільських. селищних, міських рад у сфері

      регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного

      середовища.

45. Що таке амортизація основних засобів?

46. Основні засади судочинства в Україні.

47. Відпустки службовців органів місцевого самоврядування.

48. Спеціальна перевірка

49. Повноваження виконавчих органів сільських. селищних, міських рад у

      галузі будівництва.

50. Що таке прямі витрати?

51. Органи місцевого самоврядування в Україні.

52. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування.

53. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

54. Повноваження сільського, селищного, міського голови.

55. Ставка ЄСВ, що нараховує та сплачує підприємство з заробітної плати       

      працівників.

56. Статус та повноваження Конституційного Суду України.

57. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого

      самоврядування.

58. Повна перевірка декларацій

59. Порядок формування рад.

60. Витрати, які формують первісну собівартість товарів, придбаних за оплату.

61. Визнання найвищої соціальної цінності України.

62. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах

      місцевого самоврядування.

63. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування

64. Сесія ради.

65. Що таке статутний капітал підприємства?

66. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється

      виключно законами України.

67. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

68. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії

      корупції

69. Секретар сільської, селищної, міської ради.

70. Що таке валюта бухгалтерського обліку?

71. Статус прокуратури України за Конституцією України.

72. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.

73. Вимоги до поведінки осіб згідно Закону України «Про запобігання

 корупції».

74. Депутат ради.

75. Що таке кореспонденція рахунків?

 

відділ містобудування, архітектури та комунальної власності:

1.  Основні розділи Конституції України. Державні символи України.

2.  Обмеження, пов’язані з прийняттям та проходженням служби в органах

     місцевого самоврядування.

3.  Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне

     правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний

     конфлікт інтересів.

4.  Дайте визначення поняттям : «генеральний план населеного пункту», 

     «детальний план території», «проектна документація», містобудівна

      документація», «експертиза», «архітектор». 

5.   Власні та делеговані повноваження управління архітектури та

      містобудування.

6.   Форма правління в Україні.

7.   Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.

8.   Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання  

      корупції».

9.   Що передбачає планування і забудова територій у діяльності органів

      місцевого самоврядування.

10. Функції управління архітектури та містобудування.
11.
Об’єкти права власності українського народу.

12. Право на службу в органах місцевого самоврядування.

13. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави

      або місцевого самоврядування.

14. Планування територій на місцевому рівні.

15. Визначення поняття «містобудівна діяльність» та «архітектурна діяльність».
16.
Найважливіші функції держави.

17. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи та

      види посад.

18. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

19. Детальний план території.

20. Головні архітектори.

21. Обов’язки громадянина України.

22. Класифікація посад та рангів в органах місцевого самоврядування.

23. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого

      становища та одержання подарунків.

24. Генеральний план населеного пункту.

25. Головні напрямки містобудівельної діяльності.

26. Право громадянина України на вибори.

27. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.

28. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

29. Громадське обговорення проектів містобудівної документації на місцевому  рівні.

30. Основні завдання Держбуду України.

31. Система судів в Україні.

32. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.

33. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та    

      органами місцевого самоврядування.

34. Забудова територій.

35. Основні вимоги до містобудівної діяльності.

36. Основні риси Української держави за Конституцією України.

37. Оплата праці службовців органів місцевого самоврядування.

38. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

39. Особливості регулювання земельних відносин при здійсненні містобудівної

      діяльності.

40. План зонування території.
41.
Конституційне право на працю.

42. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування.

43. Антикорупційна експертиза.

44. Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності.

45. Функції державного архітектурного контролю

46. Основні засади судочинства в Україні.

47. Відпустки службовців органів місцевого самоврядування.

48. Спеціальна перевірка.

49. Уповноважені органи містобудування та архітектури.

50. Архітектурно-містобудівні ради.

51. Органи місцевого самоврядування в Україні.

52. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування.

53. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

54. Права та обов’язки архітектора.

55. Містобудівний кадастр.

56. Статус та повноваження Конституційного Суду України.

57. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого

      самоврядування.

58. Повна перевірка декларацій.

59. Обов'язки власників та користувачів об'єктів архітектури.

60. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки.

61. Визнання найвищої соціальної цінності України.

62. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах

      місцевого самоврядування.

63. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування.

64. Будівництво об'єкта архітектури.

65. Вихідні дані. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови

      земельної  ділянки.

66. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється

      виключно законами України.

67. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

68. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії

      корупції.

69. Державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд.

70. Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності. Порядок

       їх розміщення.

71. Статус прокуратури України за Конституцією України.

72. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.

73. Вимоги до поведінки осіб згідно Закону України «Про запобігання

      корупції».

74. Комплекс робіт, пов'язаних із створенням об'єкта архітектури.

75. Визначення поняття «зовнішня реклама». Порядок отримання дозволу на

      розміщення зовнішньої реклами.

- відділ юридичного забезпечення:

 

 1. Трудовий договір: строки та порядок його укладання. Трудовий

     контракт. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового

       договору.

2.  Форма правління в Україні (ст. 5).

3.  Конституційний статус державної мови та мов національних меншин

     України (ст. 10).

4.  Звернення громадян: вимоги та терміни розгляду (стаття 1, 5, 20 Закону

     України «Про звернення громадян»);

5.  Депутат місцевої ради: права та обов’язки (стаття 2, 18, 19 Закону України  

     «Про статус депутатів місцевих рад»);

6.  Поняття служби в органах місцевого самоврядування, та поняття  посадової

     особи (ст. 1,2).

7.  Робочий час та час відпочинку. Види робочого часу, облік робочого часу.   

     Компенсація за роботу у вихідні та святкові дні.

8.  Визначення термінів "корупційне правопорушення" та "неправомірна

     вигода" згідно із Законом України "Про запобігання корупції" (ст. 1).

9.  Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28).

10.Загальні збори громадян (стаття 8).

11. Види юридичних осіб (стаття 81 Цивільного кодексу України);

12. Позовна давність: загальна та спеціальна (стаття 256, 257, 258 Цивільного

       кодексу України);

13.  Договір: поняття, види та зміст (стаття 626, 628 Цивільного кодексу

       України);

14.  Трудовий договір: поняття та підстави припинення (стаття 21, 36    

       Кодексу законів про працю України);

15. Захист персональних даних. Вимоги до обробки персональних даних.

      Порядок доступу до персональних даних (ст.6, 7, 16 Закону України

      «Про захист персональних даних»).

16. Повноваження місцевих державних адміністрацій (ст. 119).

17. Апеляція, строки апеляційного оскарження у цивільному та

      адміністративному судочинстві (ст.291, ст.294 ЦПК України, ст.186 КАС

      України).

18. Система адміністративно-територіального устрою України (ст. 133).

19. Право на звернення до суду за захистом, права і обов'язки осіб, які беруть

      участь у справі (стаття 3, 27 Цивільно-процесуального кодексу України);

20. Пред'явлення, форма та зміст позовної заяви (стаття 118, 119 Цивільно-

      процесуального кодексу України);

21. Порядок ведення особових справ в ОМС.

22. Територіальні громади (стаття 6).

23. Місцевий референдум (стаття 7).

24. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень (ст. 44).

25. Порядок розгляду депутатського запиту (стаття 22 Закону України «Про

      статус місцевих рад»);

26. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави

      або місцевого самоврядування (ст. 45).

27. Спеціальна перевірка (ст. 56).

28. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації (ст. 60).

29. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

      (ст. 65).

30. Місцеві податки та збори. Порядок їх встановлення.

31. Конституційне право на працю, освіту та соціальний захист (ст. 43,53,46).

32. Обов’язки громадянина України (ст. 65-68).

33. Повноваження Верховної Ради України (ст. 85).

34. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 8).

35. Депутатський запит і депутатське запитання (стаття 21 Закону України

      «Про статус депутатів місцевих рад»);

36. Публічна інформація: оформлення запитів та строк розгляду (1, 19, 20

      Закону України «Про доступ до публічної інформації»);

37. Виді забезпечення позову (стаття 152 Цивільно-процесуального кодексу

      України);

38. Складання номенклатури справ.

39. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого

      самоврядування та проходження служби (ст. 12).

40. Об’єкти права власності Українського народу (ст. 13,14).

41. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст. 4).

42. Основні напрямки державної політики щодо служби в органах місцевого

      самоврядування (ст. 6).

43. Порядок обрання Президента України та його повноваження (ст. 103,106).

44. Склад та повноваження Кабінету Міністрів України (ст. 114,116,117).

45. Органи місцевого самоврядування в Україні (ст. 140).

46. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 9).

47. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та присяга

      посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 10-11).

48. Обмеження щодо одержання подарунків (ст. 23).

49. Стягнення за порушення трудової дисципліни та строк, порядок

      застосування дисциплінарного стягнення (стаття 147, 148, 149 Кодексу

      законів про працю України);

50. Громадські слухання (стаття 13).

51. Основні завдання юридичної служби (п.4 Загального положення про

      юридичну службу мінстерства, іншого органу виконавчої влади,

      державного підприємства, установи та організації, затвердженого

      постановою КМУ від 26.11.2008 р. № 1040).

52. Основні вимоги до управлінських документів, погодження управлінських

      документів (розділи 1, 5 правил організації діловодства та архівного

      зберігання документів у державних органах, органах місцевого

      самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях,

      затверджених наказом міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. №

      1000/5).

53. Доступ до публічної інформації. Порядок доступу до інформації. Суб’єкти

      відносин у сфері доступу до публічної інформації (ст.5-10, ст.12-18 Закону

      України «Про доступ до публічної інформації»).

54. Пред'явлення позову в цивільному процесі. Зустрічний позов.  

      Підготовка та подання позову.

55. Поняття права оперативного управління.

56. Терміни набуття чинності нормативно – правових актів.

57. Громадські слухання (стаття 13).

58. Органи самоорганізації населення (стаття 14).

59. Підстави припинення трудового договору. Підстави і порядок розірвання

      трудового договору.

60. Адреса об’єкта нерухомого майна, поняття, порядок присвоєння.

61. Назвіть суб’єкти державної   реєстрації.

62. Загальні засади державної реєстрації

63. Які  відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів

    місцевого самоврядування як юридичних осіб, містяться в Єдиному

    державному реєстрі?

64. Вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого

    підрозділу.

65. Які відомості щодо державних органів і органів місцевого

    самоврядування, як юридичних осіб,  містяться в Єдиному державному

    реєстрі?

66.  Представницькі  органи місцевого самоврядування.

67.  Завдання та компетенція юридичного відділу.         

68.  Роль і місце юриста в підготовці проектів розпоряджень та рішень

       виконавчого комітету  і міської ради.

69.  Судова система в Україні. Юрисдикція судів.

70.  Робота юридичного відділу з питань підвищення рівня юридичної освіти.

71.  Організація роботи юридичного відділу.

72.  Вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого

       підрозділу.

73.  Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

74.  Підстави припинення трудового договору.

75.  Відповідапьність   спеціаліста І категорії юридичного відділу виконавчого

       комітету сільської ради

 

- відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища:

1.  Основні розділи Конституції України. Державні символи України.

2.  Обмеження, пов’язані з прийняттям та проходженням служби в органах

     місцевого самоврядування.

3.  Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне

     правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний

     конфлікт інтересів.

4.  Наведіть основні законодавчі акти у сфері земельних відносин.

5.  Права землекористувачів.

6.  Форма правління в Україні.

7.  Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.

8.  Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання

     корупції».

9.  Принципові положення Закону України «Про оренду землі».

10.Обов’язки власників земельних ділянок.

11.Об’єкти права власності українського народу.

12.Право на службу в органах місцевого самоврядування.

13.Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або

      місцевого самоврядування.

14. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері земельних

      відносин.

15. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність та

      земельних ділянок комунальної власності у державну власність.

16. Найважливіші функції держави.

17. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи та

      види посад.

18. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

19. Підстави припинення права користування земельними ділянками.

20. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого

      самоврядування по наданню земельних ділянок юридичним особам у

      постійне користування.

21. Обов’язки громадянина України.

22. Класифікація посад та рангів в органах місцевого самоврядування.

23. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого

      становища та одержання подарунків.

24. Поняття земельного сервітуту. Суть, види та механізми встановлення.

25. Особливо цінні землі та порядок їх вилучення.

26. Право громадянина України на вибори.

27. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.

28. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

29. Наведіть закріплені норми безоплатного надання земельних ділянок

      громадянам.  

30. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого

      самоврядування за видання актів, які порушують права власників земельних

      ділянок.

31. Система судів в Україні.

32. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.

33. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та

      органами місцевого самоврядування.

34. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку.

35. Визначення земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони

      та іншого призначення.

36. Основні риси Української держави за Конституцією України.

37. Оплата праці службовців органів місцевого самоврядування.

38. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

39. Основні засади продажу земельних ділянок державної або комунальної

      власності. Порівняйте продаж земельних ділянок під об’єктами нерухомості

      та земельних ділянок, вільних від забудови.

40. Визначення земель житлової та громадської забудови.

41. Конституційне право на працю.

42. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування.

43. Антикорупційна експертиза.

44. Конкурентне набуття права на земельну ділянку, поняття земельного

      аукціону. Існуюча нормативно-правова база.

45. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,

      господарських будівель та гаражного будівництва.

46. Основні засади судочинства в Україні.

47. Відпустки службовців органів місцевого самоврядування.

48. Спеціальна перевірка.

49. Розгляд земельних спорів. Розмежування повноважень щодо розгляду даного

       виду спорів.

50. Землі природно-заповідного фонду.

51. Органи місцевого самоврядування в Україні.

52. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування.

53. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

54. Поняття землеустрою. Його ціль та основні завдання.

55. Право власності на землю територіальних громад.

56. Статус та повноваження Конституційного Суду України.

57. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого

      самоврядування.

58. Повна перевірка декларацій.

59. Державна політика щодо контролю за використанням та охороною земель

      відповідно до Земельного кодексу України.

60. Право власності на землю іноземних держав.

61. Визнання найвищої соціальної цінності України.

62. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах

      місцевого самоврядування.

63. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування.

64. Поняття державного земельного кадастру.

65. Спільна власність на землю.

66. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється

      виключно законами України.

67. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

68. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії

      корупції.

69. Зміст добросусідства відповідно до Земельного кодексу України.

      Особливості використання межових знаків/споруд на суміжних земельних

      ділянках.

70. Зони санітарної охорони

71. Статус прокуратури України за Конституцією України.

72. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.

73. Вимоги до поведінки осіб згідно Закону України «Про запобігання

      корупції».

74. Поняття обмеження права на землю. Види обмежень.

75. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі інших      

      цивільно-правових угод.     

 

 

- відділ інформаційної, кадрової та архівної роботи:

 

1.   Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).

2.   Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття

      143).

3.   Вимоги до оформлення документів машинописним способом (друкування

      на  комп'ютері).

4.   Основні завдання кадрової роботи.

5.   Забезпечення зберігання архівних документів.

6.   Термін розгляду звернень громадян (стаття 20).

7.   Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого

      самоврядування та її проходженням (статті 12).

8.   Повноваження виконавчого комітету сільської ради (стаття 52).

9.   Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування

      (статті 14,15).

10. Право громадян про звернення (стаття 1).

11. Порядок проходження запитів, які надійшли до сільської ради

      відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

12. Оформлення відрядження.

13. Вимоги до ведення книги обліку надходжень документів.

14. Книга обліку вибуття документів.

15. Конституційне право на працю (стаття 43).

16. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

17. Приймання, розгляд і реєстрація документів.

18. Розгляд пропозиції (зауважень) громадян (стаття 14).

19. Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування та

      надбавка за вислугу років.

20. Трудовий договір.

21. Основні завдання архівного відділу сільської ради.

22. Порядок оформлення трудової книжки.

23. Порядок роботи з документами, які містять службову інформацію.

24. Виконавчий апарат сільської ради (стаття 51).

25. Основні розділи Конституції України.

26. Найважливіші функції держави (стаття 17).

27. Виконавчий апарат сільської ради (стаття 51).

28. Реєстрація документів (вхідних, вихідних документів та тих, що

      створені в сільській раді).

29. Конституційне право на працю (стаття 43).

30. Порядок надання відпустки посадовим особам місцевого

      самоврядування та її тривалість.

31. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади в

      органах місцевого самоврядування.

32. Облік і зберігання Національного архівного фонду.

33. Система архівних установ.

34. Стажування посадових осіб місцевого самоврядування.

35. Розгляд скарг громадян (стаття 16).

36. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

37. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).

38. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин

      України (стаття 10).

39. Складання номенклатури справ.

40. Тривалість робочого часу посадових осіб місцевого самоврядування,

       регламент роботи виконкому сільської ради.

41. Комплектування і експертиза цінності документа.

42. Організація прийому громадян в архівному відділі.

43. Звільнення посадових осіб місцевого самоврядування.

44. Перелік документів в основній справі.

45. Право громадян про звернення (стаття 1).

46. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).

47. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб

      (стаття 71).

48. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи

      місцевого  самоврядування та посади в органах місцевого

      самоврядування (статті 1, 2, 3).

49. Що таке документування управлінської діяльності?

50. Робота з документами, які містять персональні дані.

51. Повноваження сільського голови (стаття 42).

52. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття

      16).

53. Мова звернень і рішень та відповідей на них (стаття 6).

54. Загальні правила етичної поведінки державних службовців та

      посадових осіб місцевого самоврядування.

55. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого

      самоврядування. 

56. Організація роботи з приймання та упорядкування документів     особового

      походження.

57. Облік документів і довідковий апарат.

58. Експертна комісія архівної установи.

59. Кадровий резерв на посади в органах місцевого самоврядування.

60. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги (стаття 18).

61. Адресування документів.

62. Щорічна оцінка посадових осіб місцевого самоврядування.

63. Діловодство в архівному відділі.

64. Випробувальний термін для посадових осіб місцевого 

      самоврядування.

65. Розгляд заяв (клопотань) (стаття 15).

66. Відмітки про проходження документів, оформлення копій документів.

67. Порядок переведення посадових осіб місцевого самоврядування.

68. Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування.

69. Структура ппарату виконавчого комітету сільської ради.

70. Заохочення працівників.

71. Які рішення, дії (бездіяльність) можуть бути оскаржені (стаття 4).

72. Контроль за дотриманням законодавством про звернення громадян

     (стаття 28).

73. Оформлення додатків до документів.

74. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.

75. Навчання посадових осіб місцевого самоврядування.

 

- відділ  з питань організації надання адміністративних послуг:

 

1.  Основні розділи Конституції України.

2.  Обмеження, пов'язані з прийняттям та проходженням служби в органах

     місцевого самоврядування. (ст.12ЗУ «Про службу в ОМС»)

3.  Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне

     правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів. (ст.1 ЗУ «Про

     запобігання корупції»)

4.  Поняття та система місцевого самоврядування.

5.  Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації. (ст.4

     ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх

     обтяжень»)

6.  Форма правління в Україні (ст.5 Конституції України).

7.  Основні обов'язки посадових осібимісцевого самоврядування. (ст.8 ЗУ «Про

     службу в ОМС»)

8.  Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону України «Про запобігання

     корупції». (ст.3).

9.  Органи самоорганізації населення. (ст.14 ЗУ «Про місцеве самоврядування в

      Україні»).

10. Законодавство у сфері надання адміністративних послуг. (ст.3 ЗУ «Про

      адміністративні послуги»).

11. Об'єкти права власності Українського народу. (ст.13, 14 Конституції)

12. Право на службу в органах місцевого самоврядування. (ст.5 ЗУ «Про

      службу в ОМС»).

13. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави

      або місцевого самоврядування. (ст. 45 ЗУ «Про запобігання корупції»).

14. Законодавство про місцеве самоврядування. (ст.24 ЗУ «Про місцеве

      самоврядування в Україні»).

15. Строки надання адміністративних послуг. (ст.10 ЗУ «Про адміністративні

      послуги»).

16. Найважливіші функції держави та державні символи України. (ст.17, 20

      Конституції).

17. Поняття служби в органах місцевого самоврядування та посадової особи.

      (ст. 1, 2 ЗУ «Про службу в ОМС»).

18. Скасування неправомірних нормативно – правових актів та рішень,

      прийнятих внаслідок корупційних діянь. (ст.14 ЗУ «Про запобігання   

      корупції»).

19. Загальна та виключна компетенція сільських, селищних, міських рад. (ст.25,

      26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»).

20. Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації. (ст.26 ЗУ

     «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та

      громадських формувань»). 

21. Обов’язки громадян України. (ст.65-68 Конституції).

22. Класифікація посад та ранги посадових осіб в органах місцевого

      самоврядування. (ст.14, 15 ЗУ «Про службу в ОМС»).

23. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого

      становища та одержання подарунків. (ст.23 ЗУ «Про запобігання корупції»).

24. Громадські слухання. (ст.13 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»).

25. Перелік документів, які подає суб’єкт звернення у випадках, передбачених

      законом для отримання адміністративної послуги. (ст.9 ЗУ «Про

      адміністративні послуги»).

26. Право громадянина України на вибори. (ст.70 Конституції).

27. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування. (ст. 9 ЗУ «Про

      службу в ОМС»).

28. Запобігання та врегулювання конфліктів інтересів. (ст.28 ЗУ «Про

      запобігання корупції»).

29. Виконавчі органи рад. (ст.11 ЗУ «Про місцеве  самоврядування в Україні»).

30. Обмеження вільного вибору місця проживання (ст.13 Закону № 1382-ІV ).

31. Система судів в Україні. (ст. 125 Конституції).

32. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування. (ст.17 ЗУ «Про службу

      в ОМС»).

33. Заборона наодержання пільг, послуг і майна органами державної влади та

      органами місцевого самоврядування. (ст.54 ЗУ «Про запобігання корупції»).

34. Основні принципи місцевого самоврядування. (ст.4 ЗУ «Про місцеве

      самоврядування в Україні»).

35. Відмова в державній реєстрації прав. (ст.24 ЗУ «Про державну реєстрацію

      речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

36. Основні риси Української держави за Конституцію України.

37. Основні напрямки державної політики щодо служби в органах місцевого

      самоврядування (ст.64 ЗУ «Про службу в ОМС»).

38. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

      (ст.65 ЗУ «Про запобігання корупції»).

39. Організаційно – правова, матеріальна і фінансова основи місцевого

      самоврядування. (ст.16 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»).

40. Вимоги щодо якості надання адміністративних послуг. (ст.7 ЗУ «Про

      адміністративні послуги»).

41. Конституційне право на працю, освіту та соціальний захист (ст.43.53.46  

      Конституції).

42. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування. (ст.4 ЗУ

      «Про службу в ОМС»).

43. Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів.

      (ст.34 ЗУ «Про запобігання корупції»).

44. Староста. (ст.14-1 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»).

45. Основні завдання центру надання адміністративних послуг. (пост.КМУ №

      118).

46. Система адміністративно – територіального устрою України. (ст.133

      Конституції).

47. Просування по службі та кадровий резерв служби в органах місцевого

      самоврядування. (ст. 15,16 ЗУ «Про службу в ОМС»).

48. Спеціальна  перевірка. (ст.56 ЗУ «Про запобігання корупції»).

49. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у

      галузі будівництва. (ст.31 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»).

50. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації фізичної

      особи – підприємця. (ст.18 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб,

      фізичних осіб, підприємців та громадських формувань»).

51. Органи місцевого самоврядування в Україні. (ст.140 Конституції).

52. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування. (ст.11 ЗУ «Про службу в

      ОМС»).

53. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації. (ст.60 ЗУ «Про

      запобігання корупції»).

54. Повноваження сільського, селищного, міського голови (ст.12 ЗУ «Про

      місцеве самоврядування в Україні»).

55. Строки проведення реєстраційних дій та надання  інформації з Державного

      реєстру прав (ст. 19 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на

      нерухоме майно та їх обтяжень»).

56. Статус та повноваження Конституційного Суду України. (ст.147, 150

      Конституції).

57. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого

      самоврядування. (ст.21, 22 ЗУ «Про службу в ОМС»).

58. Повна перевірка декларацій. (ст.50 ЗУ «Про запобігання корупції»).

59. Порядок формування рад. (ст.45 ЗУ «Про місцеве самоврядування в

      Україні»).

60. Порядок надання адміністративних послуг (ст.9 ЗУ «Про адміністративні

      послуги»).

61. Повноваження Верховної Ради України. (ст.85 Конституції).

62. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах

      місцевого самоврядування. (ст.23, 24 ЗУ «Про службу в ОМС»).

63. Обмеження щодо сумісництва та уміщення з іншими видами діяльності.

      (ст.25 ЗУ «Про запобігання корупції»).

64. Сесія ради. (ст.46 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»).

65. Поняття «Адміністративна послуга», суб’єкт звернення», (ст.1 ЗУ «Про

      адміністративні послуги»).

66. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин

      України. (ст.10 Конституції).

67. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (ст.10 ЗУ «Про

      службу в ОМС»).

68. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень. (ст.44 ЗУ «Про

      запобігання корупції»).

69. Секретар сільської, селищної, міської ради. (ст.50 ЗУ «Про місцеве

      самоврядування в Україні»).

70. Основні завдання та права адміністратора (ст.13 ЗУ «Про адміністративні

      послуги»).

71. Статус прокуратури  України за Конституцією України. (ст.121).

72. Граничний вік перебування на службі та підстави припинення служби в  

      органах місцевого самоврядування. (ст.18, 20 ЗУ Про службу в ОМС»).

73. Вимоги до поведінки осіб згідно Закону України «Про запобігання

      корупції». (ст.37)

74. Депутат ради. (ст.49 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»).

75. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання

      адміністративних послуг (ст.19 ЗУ «Про адміністративних послуги»).

 

- відділ  соціального захисту населення:

 

1.   Основні розділи Конституції України. Державні символи України.

2.   Обмеження, пов’язані з прийняттям та проходженням служби в органах

      місцевого самоврядування.

3.   Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне

      правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний

      конфлікт інтересів.

4.   Види державних соціальних допомог, які призначаються відповідно до

      Закону України «Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми».

      Особи,

      що мають право на їх призначення.

5.   Якими законами, іншими нормативними документами керується у своїй

      роботі служба у справах дітей?
6.  
Форма правління в Україні.

7.   Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.

8    Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання

      корупції».

9    Поняття внутрішньо переміщеної особи. Облік внутрішньо переміщених

      осіб.

10. Основні завдання служби у справах дітей.
11.
Об’єкти права власності українського народу.

12. Право на службу в органах місцевого самоврядування.

13. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави

      або місцевого самоврядування.

14. Порядок призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо

      переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на

      оплату житлово-комунальних послуг.

15. На які органи, служби, установи покладено здійснення соціального захисту

      дітей і профілактики серед них правопорушень?
16.
Найважливіші функції держави.

17. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи та

      види посад.

18. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

19. Порядок призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим

      сім’ям.

20. З якими суб’єктами соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю

      взаємодіють служби у справах дітей?
21.
Обов’язки громадянина України.

22. Класифікація посад та рангів в органах місцевого самоврядування.

 

23. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого

      становища та одержання подарунків.

24. Умови не призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим

      сім’ям.

25. Обов’язки опікунів/піклувальників.
26.
Право громадянина України на вибори.

27. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.

28. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

29. Право на державну соціальну допомогу та період, на який призначається

      державна соціальна допомога відповідно до Закону України «Про державну

      соціальну допомогу особам з інвалідністю  з дитинства та дітям інвалідам».

30. Дати визначення поняття дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського

      піклування.
31.
Система судів в Україні.

32. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.

33. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та

      органами місцевого самоврядування.

34. Порядок звернення за призначенням державної соціальної допомоги

      відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з

      інвалідністю з дитинства та дітям інвалідам».

35. Пріоритетні форми влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених

      батьківського піклування.

36. Основні риси Української держави за Конституцією України.

37. Оплата праці службовців органів місцевого самоврядування.

38. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

39. Перелік осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших

      ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням

      ядерної зброї.

40. Які документи повинна подати особа, яка виявила бажання взяти на

      виховання в сім’ю     дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського

      піклування.
41.
Конституційне право на працю.

42. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування.

43. Антикорупційна експертиза.

44. Перелік основних категорій громадян, які мають право на пільги на

      житлово-комунальні послуги без урахування доходу сім’ї.

45. Підстави припинення опіки (піклування).
46.
Основні засади судочинства в Україні.

47. Відпустки службовців органів місцевого самоврядування.

48. Спеціальна перевірка.

49. Перелік категорій громадян, які мають право на пільги з урахуванням

      доходу сім’ї.

50. Підстави набуття дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої

      батьківського піклування

51. Органи місцевого самоврядування в Україні.

52. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування.

53. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

54. Умови призначення житлової субсидії.

55. Порядок вирішення спору між батьками щодо участі у вихованні дитини

      того з батьків, хто проживає окремо від неї

56. Статус та повноваження Конституційного Суду України.

57. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого

      самоврядування.

58. Повна перевірка декларацій.

59. Термін призначення та перерахунок житлової субсидії.

60. Підстави позбавлення батьківських прав.
61.
Визнання найвищої соціальної цінності України.

62. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах

      місцевого самоврядування.

63. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування.

64. Перелік документів для призначення житлової субсидії.

65. Порядок звернення громадян України до служби у справах дітей для взяття

      на облік кандидатів в усиновлювачі.
66.
Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється

      виключно законами України.

67. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

68. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії

      корупції.

69. Умови не призначення житлової субсидії.

70. Яка інформація надається кандидатам в усиновлювачі про дитину, яка може

      бути усиновленою?

71. Статус прокуратури України за Конституцією України.

72. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.

73. Вимоги до поведінки осіб згідно Закону України «Про запобігання

      корупції».

74. Поняття багатодітної сім’ї. Порядок виплати допомоги на дітей, які

      виховуються у багатодітних сім’ях

75. Порядок вирішення спору між батьками щодо визначення місця проживання

      Дитини.

 

 

- відділ  планування доходів фінансового управління;

 

1.   Охарактеризуйте поняття « доходи бюджету».
2 .  Назвіть основні документи, що входять до складу бюджетного

      законодавства.
3.   Охарактеризуйте поняття «видатки бюджету».

4.   Порядок формування міського бюджету.
5.
  Що відноситься до міжбюджетних трансфертів?
6.   Принципи бюджетної системи України ( ст. 7)

7.   Класифікація доходів бюджету (ст.9)

8.   Класифікація видатків та кредитування бюджету (ст.10)

9.   Дефіцит та профіцит бюджету (ст.14)

10. Структура бюджетної системи України (ст.5)

11. Основні критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами

      (ст. 86)

12. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості (ст. 94)

13. Види міжбюджетних трансфертів (ст. 96)

14. Хто проводить контроль за відповідністю кошторисів розпорядників

      бюджетних коштів показникам розпису бюджету (ст. 112)

15. Який орган приймає Державний бюджет та протягом якого періоду він діє?

      Який орган приймає міський бюджет та на який період?
16. Назвіть складові частини бюджетної класифікації.

17. Порядок затвердження державного та місцевого бюджетів.

18. Охарактеризуйте поняття « міжбюджетні трансферти».

19. Стадії виконання бюджету за видатками та кредитуванням (ст. 46)

20. Захищені статті видатків бюджету (ст. 55)

21. Охарактеризуйте поняття „ Дефіцит бюджету”.

22. Що є основним фінансовим документом бюджетної установи?

23. Назвіть складові частини бюджету

24. Охарактеризуйте поняття „профіцит бюджету”.

25. Бюджет розвитку міського бюджету.
26. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

27. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

28. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

29. Склад доходів загального фонду міського бюджету.

30. У які терміни повинен затверджуватися міський бюджет?
31. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

32. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

33. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування

      (стаття 7).

34. Склад доходів спеціального фонду міського бюджету.

35.  Що відноситься до соціально – культурної сфери міста?
36.  Що належить до надходжень бюджету розвитку (ст. 71)

37.  Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього

       додаються (ст. 76)

38.  Ким затверджується розпис місцевого бюджету (ст. 78)

39. Які функції виконує фінансове управління Уманської міської ради?
40.   Що включається до поняття „Бюджетний процес”?

41.   Для яких цілей у складі міського бюджету формується резервний фонд?

42.   Дайте визначення поняття «бюджет».

43.  Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
44. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
45.  Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття
46.  Доходи і видатки бюджету розвитку.
47.  Куди спрямовуються кошти міського бюджету?
48. Назвіть джерела формування екологічного фонду.
49. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого   

      самоврядування та проходженням служби (стаття 12).
50. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого

      самоврядування (статті 14, 15).
51. Дайте визначення понять «дебіторська і кредиторська заборгованість».
52. Які видатки проводяться по загальному фонду міського бюджету?
53. Джерела надходжень та напрямки використання коштів цільових фондів.

54. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах

      місцевого самоврядування (стаття 23).
55. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

56. Охарактеризуйте поняття „ Дефіцит бюджету”.
57. Що є основним фінансовим документом бюджетної установи?
58. Назвіть складові частини бюджету
59. Пору шення бюджетного законодавства (ст.116)

60. Нецільове використання коштів (ст. 119)

61. Що таке бюджет. (ст. 2)

62. Що таке дотація вирівнювання (ст. 2)

63. Що таке кошик доходів (ст. 2)

64. Розпорядники бюджетних коштів (ст. 22)

65. Бюджетні призначення та асигнування (ст. 23)

66. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

67. Охарактеризуйте поняття „профіцит бюджету”.

68. Бюджет розвитку міського бюджету.

69. З якою метою застосовуються тендерні процедури закупівель?

70. Через які банківські установи проводиться обслуговування бюджетних

      коштів?

71. Оборотний залишок та вільний залишок бюджетних коштів (ст. 14)

72. Стадії та учасники бюджетного роцессу (ст. 19)

73. Складові рограммно-цільового методу у бюджетному процесі (ст. 20)

74. Що таке внутрішній контроль (ст. 26)

75. Який термін публікації проекту Закону про Державний бюджет після

       подання до Верховної ради (ст. 28)

 

 

- відділ  освіти управління освіти;

 

1. Конституційне право на освіту (стаття 53).

2. Складники та рівні освіти.
3. Дошкільна освіта.

4.  Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
5. Призначення (обрання) на посаду в органи місцевого самоврядування

6.  Право працівника на щорічну відпустку. Поділ щорічної відпустки на

     частини. Соціальні відпустки.

7.  Права та обов’язки здобувачів освіти.

8.  Організаційно-правовий статус закладів освіти

9.  Акредитація освітньої програми

10. Стягнення за порушення трудової дисципліни.

11. Класифікація посад в органах  місцевого самоврядування (стаття 14). 

12. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого

      ним органу.

13. Категорії учасників освітнього процесу

14. Зовнішнє незалежне оцінювання

15. Найважливіші функції держави (стаття 17).

16. Що входить до системи освіти?

17. Відповідно до Закону України «Про освіту», хто зобов’язаний

      забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на

      відповідному рівні освіти під час ліквідації закладу освіти?

18. Яку автономію держава гарантує закладам освіти?

19. Що належить до обов'язків засновника закладу освіти?

20. Які органи самоврядування можуть діяти в закладі освіти?

21. Хто є учасниками освітнього процессу?

22. Яка освіта вважається спеціалізованою?

23. Відповідно до Закону України «Про освіту» органами громадського

      самоврядування у сфері освіти є ?

24. Хто в закладі освіти розподіляє кошти на підвищення кваліфікації

       педагогічних працівників?

25. Хто має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг,

      що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України?

26. На скільки підвищується посадовий оклад педагогічного працівника кожної

       наступної кваліфікаційної категорії?

27. Що означає "якість освіти"?

28. Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти?

29. У Законі України «Про освіту» наведено поняття «академічна

      доброчесність» і подано види її порушень. Що не згадується в переліку

      порушень?

30. Хто належить до органів управління у сфері освіти?

31. Які функції виконує Єдина державна електронна база з питань освіти

      (ЄДЕБО)?

32. Відповідно до Конституції України, яка освіта в Україні є обов'язковою?

33. Хто здійснює управління закладом освіти?

34. Кому держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому

      числі електронними), посібниками?

35. У Законі України «Про освіту» наведено перелік з 11 компетентностей  і 12

      наскрізних вмінь. Що з переліку є наскрізним вмінням?

36. Що належить до результатів навчання здобувачів освіти?

37. Що включає в себе робочий час педагогічного працівника?

38. За рахунок яких коштів не можуть фінансуватися суб'єкти освітньої

      діяльності?

39. Які існують методи збору інформації?

40. Який розмір заробітку зберігається за педагогічним працівником у разі

      захворювання, яке тимчасово унеможливлює виконання ним посадових

      обов'язків?

41. Яка особа не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої

      освіти?

42. Що належить до прав органів учнівського самоврядування?

43. Якими документами регламентується законодавство про працю.

44. Порядок ведення особових справ.

45. Гарантії педагогічних працівників.

46. В якому випадку може не проводитися конкурс при зарахуванні дітей для

      здобуття профільної середньої освіти до державних, комунальних і

      корпоративних закладів освіти?

47. Яке з наведених нижче тверджень є правильним?

48. Яка з компетентностей не належить до ключових компетентностей, згідно з

      Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою

      Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87?

49. За якої умови дозволяється залучати учнів, які не досягли повноліття, до

      участі у заходах, організованих громадськими об'єднаннями?

50. Хто розподіляє учнів між класами (групами)?

51. Хто виготовляє свідоцтва про початкову, базову середню та повну загальну

      середню освіту (їх бланки)?

52. В який період учень, який не має результатів річного оцінювання та/або

      державної підсумкової атестації, може пройти таке оцінювання та/або

      атестацію?

53. Суб’єктами громадського нагляду (контролю) є?

54. На підставі яких документів реалізується індивідуальна освітня траєкторія

      учня?

55. Безпосередньо в закладі освіти громадський нагляд (контроль) може

      проводитися з дозволу?

56. Якою є мінімальна тривалість безперервної навчальної діяльності учнів

      закладів загальної середньої освіти для 2 - 4 років навчання?

57. За яких умов допускається перерозподіл педагогічного навантаження

      протягом навчального року?

58. Дитиноцентризм – це розуміється як?

59. Що включає в себе робочий час педагогічного працівника?

60. Що належить до результатів навчання здобувачів освіти?

61. Скільки рівнів відповідно до Закону України «Про освіту» має повна

      загальна середня освіта, назвіть їх.

62. Розробка  проєктів нормативно-правових актів, що стосується кадрових

      питань.

63. Стандарти освіти.

64. Кому засновник або уповноважений ним орган (особа) може   делегувати

      окремі свої повноваження?

65. Для чого потрібно відповідно до Закону України «Про освіту» 

      забезпечувати на веб-сайтах закладів освіти (у разі їх відсутності - на веб-

      сайтах засновників) відкритий доступ до інформації та документів закладу

      освіти?

66. Які органи влади планують та забезпечують розвиток мережі закладів

       початкової та базової середньої освіти?

67. У скільки етапів відповідно до Концепції реалізації державної політики у

      сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на

      період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України

      від 14.12.2016 № 998  планується проведення  реформування загальної

      середньої освіти в Україні. Назвіть ці етапи.

68. Головна умова втілення педагогіки партнерства у життя?

69. Що є підставою для утворення інклюзивного класу в закладі освіти?

70. Які особи визнаються особами з особливими освітніми потребами?

71. На яку посадову особу Кабінетом Міністрів України покладається

      виконання завдань щодо захисту прав у сфері освіти?

72. Базовий навчальний план має такі складники?

73. Якими є типові ознаки булінгу (цькування)?

74. Корекційно- розвиткові заняття для учнів з особливими освітніми

      потребами, що навчаються в інклюзивних класах, можуть проводити?

75. Хто організовує освітній процес на сімейній (домашній) формі здобуття

      освіти?

 

 

 

- відділ  культури, туризму, молоді та спорту;

 

1.   Основні розділи Конституції України. Державні символи України.

2.   Обмеження, пов’язані з прийняттям та проходженням служби в органах

      місцевого самоврядування.

3.   Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне

      правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний

      конфлікт інтересів.

4.   Основні форми щодо збереження повноцінного функціонування закладів

      культури клубного типу, бібліотек.

5.   Поняття культурної спадщини.

6.   Форма правління в Україні.

7.   Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.

8.   Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання

      корупції».

9.   Делеговані повноваження  відділу   культури, молодіжної політики, спорту

      та туризму у сфері культури.

10. Класифікація об’єктів культурної спадщини.

11. Об’єкти права власності українського народу.

12. Право на службу в органах місцевого самоврядування.

13. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави

      або місцевого самоврядування.

14. Пошук використання і поширення організаційно-творчих підходів у

      діяльності закладів культури.

15. Порядок розробки програм для якісної роботи  відділу культури, туризму,

      молоді та спорту

16. Найважливіші функції держави.

17. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи та

      види посад.

18. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

19. Шляхи створення інноваційних закладів культури відповідно до запитів

      населення (молодіжні центри, центри дитячої творчості, музеї ужиткового

      мистецтва, клуби, кафе, клуби-бібліотеки, бібліотеки-музеї).

20. Соціальні гарантії працівників у сфері культури.

21. Обов’язки громадянина України.

22. Класифікація посад та рангів в органах місцевого самоврядування.

23. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого     

      становища та одержання подарунків.

24. Методи підвищення ролі будинку культури, клубів у культурному житті

      громади.

25. Соціальні гарантії працівників бібліотечних установ.

26. Право громадянина України на вибори.

27. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.

28. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

29. Заходи щодо підтримки обдарованої молоді.        

30. Соціальні гарантії працівників музейних установ.

31. Система судів в Україні.

32. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.

33. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та

      органами місцевого самоврядування.

34. Проведення атестації працівників закладів культури клубного типу та

      сільских будинків культури.

35. Соціальні гарантії викладачів початкових спеціалізованих мистецьких

      навчальних закладів.

36. Основні риси Української держави за Конституцією України.

37. Оплата праці службовців органів місцевого самоврядування.

38. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

39. Організація дозвілля молоді. Роль молодіжних організацій та виконавчого

      комітету  з цього питання.

40. Фізична культура і спорт - складова частина загальної культури суспільства.

41. Конституційне право на працю.

42. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування.

43. Антикорупційна експертиза.

44. Види клубних закладів.

45. Завдання фізичної культури і спорту в Україні.

46. Основні засади судочинства в Україні.

47. Відпустки службовців органів місцевого самоврядування.

48. Спеціальна перевірка.

49. Шляхи розширення господарської самостійності будинків культури, клубів

      по основних організаційно-творчих засадах.

50. Державне регулювання фізичної культури і спорту.

51. Органи місцевого самоврядування в Україні.

52. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування.

53. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

54. Якими законодавчими актами керується відділ культури, туризму, молоді та

       спорту?

55. Право громадян на заняття фізичною культурою і спортом.

56. Статус та повноваження Конституційного Суду України.

57. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого

      самоврядування.

58. Повна перевірка декларацій.

59. Організація проведення фестивалів, конкурсів, оглядів самодіяльної

      творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового

      мистецтва.

60. Громадські засади у сфері фізичної культури і спорту.

61. Визнання найвищої соціальної цінності України.

62. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах

      місцевого самоврядування.

63. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування.

64. Як готуються  пропозиції до проектів  регіональних програм охорони

      культурної спадщини та розвитку туризму.

65. Оздоровлення та відпочинок за кошти державного та місцевого бюджетів.

66. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється

      виключно законами України.

67. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

68. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії

      корупції.

69. Як вносяться об'єкти культурної спадщини до Державного реєстру

      нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього.

70. Види спорту. Спортивна класифікація.

71. Статус прокуратури України за Конституцією України.

72. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.

73. Вимоги до поведінки осіб згідно Закону України «Про запобігання

      корупції».

74. Основні завдання позашкільної освіти.

75. Формування державної політики у сфері культури, туризму та охорони

      культурної спадщини, а також державної молодіжної політики, зокрема

      вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері.

 

 

- відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та господарського забезпечення;

 

1. Основні розділи Конституції України. Державні символи України.

2. Обмеження, пов’язані з прийняттям та проходженням служби в органах

    місцевого самоврядування.

3. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне

    правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний

    конфлікт  інтересів.

4. Повноваження сільських, селищних і міських рад та їх виконавчих органів у

    фері благоустрою населених пунктів.

5. Тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності, що

    визначені  Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та

    порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької

    діяльності, який затверджений наказом Мінрегіону України від 21.10.2011 №

    244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для     

    провадження  підприємницької діяльності».

6. Форма правління в Україні.

7. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.

8.  Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання

     корупції».

9.  Поняття оренди, суборенди майна, формування відносин про них.

10. Державні екологічні програми. Об'єкти правової охорони навколишнього

      природного середовища.

11. Об’єкти права власності українського народу.

12. Право на службу в органах місцевого самоврядування.

13. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави

      або  місцевого самоврядування.

14. Об’єкти та суб’єкти права комунальної власності.

15. Оцінка впливу на довкілля.

16. Найважливіші функції держави.

17. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи та

      види посад.

18. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

19. Право комунальної власності та підстави для набуття права комунальної

      власності.

20. Підготовка до опалювального сезону.

21. Обов’язки громадянина України.

22. Класифікація посад та рангів в органах місцевого самоврядування.

23. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого

      становища та  одержання подарунків.

24. Правила благоустрою. Основні поняття.

25. Утримання і обслуговування інженерно-транспортної інфраструктури,

      житлового фонду громади та об’єктів комунальної власності.

26. Право громадянина України на вибори.

27. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.

28. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

29. Правові аспекти та порядок надання в оренду майна комунальної влас

30. Порядок затвердження тарифів на комунальні послуги.

31. Система судів в Україні.

32. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.

33. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та

      органами місцевого самоврядування.

34. Забезпечення благоустрою території підприємств, установ та організацій.

35. Яка мета створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку?

      У  ких будинках може створюватись об’єднання співвласників     

      багатоквартирного  будинку? (Закон України "Про об’єднання

      співвласників багатоквартирного будинку").

36. Основні риси Української держави за Конституцією України.

37. Оплата праці службовців органів місцевого самоврядування.

38. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

39. Передача об’єктів права комунальної власності у державну власність.

40. Система благоустрою населених пунктів. (Закон України «Про благоустрій

      населених пунктів»).

41. Конституційне право на працю.

42. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування.

43. Антикорупційна експертиза.

44. Передача об’єктів права державної власності у комунальну власність.

45. Оренда комунального майна.

46. Основні засади судочинства в Україні.

47. Відпустки службовців органів місцевого самоврядування.

48. Спеціальна перевірка.

49. Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою.

50. Порядок присвоєння адреси об’єкту будівництва

51. Органи місцевого самоврядування в Україні.

52. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування.

53. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

54. Охорона та утримання зелених насаджень.

55. Види нагляду, які здійснюються у процесі будівництва замовником та

      генпроектувальником.

56. Статус та повноваження Конституційного Суду України.

57. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого

      самоврядування.

58. Повна перевірка декларацій.

59. Самоврядний контроль у сфері благоустрою населених пунктів.

60. Визначення поняття самочинного будівництва.

61. Визнання найвищої соціальної цінності України.

 

62. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах

      місцевого  самоврядування.

63. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування.

64. Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою

      населених пунктів.

65. Перелік проектної, нормативної та виконавчої документації, яка в

      обов'язковому порядку повинна бути на об'єкті будівництва.

66. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється

      виключно законами України.

67. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

68. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії

      корупції.

69. Основні законодавчі документи, які встановлюють порядок та правовий

       механізм приватизації майна  комунальної власності.

70. Надання дозвільних документів на початок будівельних робіт та прийняття

      об’єктів в експлуатацію.

71. Статус прокуратури України за Конституцією України.

72. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.

73. Вимоги до поведінки осіб згідно Закону України «Про запобігання

      корупції».

74. Організація благоустрою населених пунктів.

75. Оренда комунального майна.

 

 

- служба у справах дітей Нересницької сільської ради;

 

1.   Основні розділи Конституції України. Державні символи України.

2.   Обмеження, пов’язані з прийняттям та проходженням служби в органах

      місцевого самоврядування.

3.   Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне

      правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний  

      конфлікт інтересів

4.   Поняття та система місцевого самоврядування.

5.   Функції служби у справах дітей (ПКМУ «Про затвердження типових   

      положень про службу у справах дітей»).

6.   Форма правління в Україні.

7.   Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.

8.   Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання

      корупції»

9.   Форми та органи самоорганізації населення.

10. Підстави позбавлення батьківських прав. Правові наслідки позбавлення

      батьківських прав.

11. Об’єкти права власності українського народу.

12. Право на службу в органах місцевого самоврядування.

13. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій

      держави або місцевого самоврядування.

14. Законодавство про місцеве самоврядування

15. Прийомна сім'я. Дитячий будинок сімейного типу

16.  Найважливіші функції держави.

17.  Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи та

       види посад.

18.  Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

19.  Загальна та виключна компетенція сільських, селищних, міських рад.

20.  Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  

       та осіб з їх числа житлом (ст. 33 ЗУ «Про забезпечення організаційно-

       правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених

       батьківського піклування»).

21.  Обов’язки громадянина України.

22.  Класифікація посад та рангів в органах місцевого самоврядування.

23.  Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого

       становища та одержання подарунків.

24.  Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у

       сфері соціально- економічного і культурного розвитку.

25.  Профілактика правопорушень серед дітей (ст. 3 ЗУ «Про органи і служби у

       справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

26.  Право громадянина України на вибори.

 

 

27.  Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.

28.  Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

29.  Повноваження виконавчих органів сільських. селищних, міських рад у

       галузі бюджету, фінансів і цін.

30.  Приймальники-розподільники для дітей (ст. 7 ЗУ «Про органи і служби у

       справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

31.  Система судів в Україні.

32.  Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.

33.  Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та

       органами місцевого самоврядування.

34.  Повноваження виконавчих органів сільських. селищних, міських рад щодо

       управління комунальною власністю.

35.  Загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації (ст. 8

       ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»)

36.  Основні риси Української держави за Конституцією України.

37.  Оплата праці службовців органів місцевого самоврядування.

38.  Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

39.  Повноваження виконавчих органів сільських. селищних, міських рад в

       галузі житлово- комунального господарства, побутового, торгівельного       

       обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку.

40.  Центри медико-соціальної реабілітації дітей (ст. 9 ЗУ «Про органи і служби

       у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

41.  Конституційне право на працю.

42.  Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування.

43.  Антикорупційна експертиза.

44.  Повноваження виконавчих органів сільських. селищних, міських рад у

       сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього

       природного середовища.

45.  Матеріально-побутове і медичне забезпечення дітей у спеціальних

       установах для дітей (ст. 13 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та

       спеціальні установи для дітей»).

46.  Основні засади судочинства в Україні.

47.  Відпустки службовців органів місцевого самоврядування.

48.  Спеціальна перевірка.

49.  Повноваження виконавчих органів сільських. селищних, міських рад у

       галузі будівництва.

50.  Дати визначення понять «дитина-сирота», «діти, позбавлені батьківського

       піклування», «статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського

       піклування» (ст. 1 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов

       соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

       піклування»).

51.  Органи місцевого самоврядування в Україні.

52.  Присяга посадових осіб місцевого самоврядування.

53.  Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

54.  Повноваження сільського, селищного, міського голови.

55.  Повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених

       батьківського піклування, а також осіб з їх числа (ст. 8 ЗУ «Про

       забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт

       та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

56.  Статус та повноваження Конституційного Суду України.

57. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого

      самоврядування.

58. Повна перевірка декларацій

59. Порядок формування рад.

60. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів (ст.

      19 Сімейного Кодексу України).

61. Визнання найвищої соціальної цінності України.

62. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах

      місцевого самоврядування.

63. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування

64. Сесія ради.

65. Управління майном дитини (ст. 177 СКУ).

66. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється

      виключно законами України.

67. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

68. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії

      корупції

70. Секретар сільської, селищної, міської ради.

      Особи, які не можуть бути усиновлювачами (ст. 212 СКУ).

71. Статус прокуратури України за Конституцією України.

72. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.

73. Вимоги до поведінки осіб згідно Закону України «Про запобігання

      корупції»

74. Депутат ради.

75. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування (ст. 243 СКУ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися